ผู้สอน > รษิกา พาณีวงศ์ (ซอฟ)

รษิกา พาณีวงศ์ (ซอฟ)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และตัวตนออนไลน์ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมกว่า 10 ปี กับหลายบทบาทที่เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และกำหนดทิศทางโลกคอนเทนท์ออนไลน์ในปัจจุบัน

การศึกษา

Magna Cum Laude - Bachelor Degree of Communication Arts, Albert Laurence School, Assumption University [2016]

การทำงาน

CO-Founder / CEO at IMPRESSIONS

Founder / CEO at SOFTPOMZ

YouTube Certified Creator

Content Creator หลากหลายแพลตฟอร์ม จนมีผู้ติดตามรวมกว่า 8,000,000 คน

คณะกรรมการตัดสินอย่างเป็นทางการ YouTube Works Awards 2022

ที่ปรึกษาด้าน Brand Building ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของแบรนด์ทั้งไทย และ ต่างประเทศ ร่วม 150 แบรนด์

อื่นๆ

"นักคิด นักสร้างสรรค์ นักพัฒนาตัวเอง นักเรียนรู้"

ปัจจุบันนี้ คุณซอฟ มีบทบาทหลายรูปแบบ ทั้งด้านการสอน การสร้างภาพจำให้ทั้งธุรกิจของตัวเอง และ การช่วยเหลือผู้กระกอบการในการสร้างการจดจำ จนสามารถเปลี่ยนเป็นสาวก เพราะคุณซอฟเชื่อว่า การสร้างแบรนด์ คือการสร้างความยั่งยืน และ การสร้างแบรนด์ ไม่ใช่การตลาด แต่ การสร้างแบรนด์ กับ การตลาด ควรจะมีควบคู่ไปด้วยกัน...

© Copyrights 2023 IMPRESSIONS INTER CO., LTD.